Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Chojna (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 21.02.2014 11:48 | Last update: 01.06.2016 20:42 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1290 r.
 • Dissolution częściowa

  Data anulowania kasaty: 1536 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Chojna

Name at the time of dissolution: Königsberg

Other name(s): Królewiec; Konic, Chinic; Königsberg in der Neumark; Chojna Szczecińska

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Chojna, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings:

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1290 r.

Description:

fundatorami byli zapewne margrabiowie Otton IV i Konrad I (Jarzewicz, s. 208)
 

Country: Brandenburgia (Marchia-Margrabstwo-Elektorat)

Historical region: Nowa Marchia

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: kamieniecka

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Brandenburgia (Marchia-Margrabstwo-Elektorat)

Historical region: Nowa Marchia

Prowincja / Archimandria: Prowincja bawarska

Diocese: kamieniecka

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • Kind: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 1536 r.
  • Description:

   Po kasacie zabudowania klasztorne zamieniono w szpital i szkołę, kościół na magazyn do 1690 r. 1690-1945 r. w rękach protestantówj. niszczona w XIX w. i w 1945 r., odrestaurowana 1959-1965 wraz z zespołem poklasztornym, poświęcona 1963, od 1974 r. parafia. Obecnie w budynku klasztornym mieści się plebania. EK, 3, kol. 211

   Opis kościoła i plan kościoła i klasztoru (s. 207) Jarzewicz, s. 206-210

   W 1282 w dokumentach pojawia się wzmianka o parafii kościoła Najświętszej Marii Panny, a w 1290 o funduszach na budowę klasztoru augustianów. (Wiki)

    

Map

Location: exact

Geolocation: 52.9635 14.4348 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Jarzewicz Jarosław, Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów, Jarzewicz Jarosław, Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askańczyków i Wittelsbachów, (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Historii Sztuki, 29), Poznań, 2000, s. 206-210
 • Chorępa Michał, Chojna, Encyklopedia katolicka, t. 3: Cenzor - Dobaszewski, Lublin, 1979, kol. 211

Foto

 Chojna - kościół p.w. Św. Trójcy, należący dawniej do klasztoru augustiańskiego. Autor: Marcin Kuna, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Awi%C4%99tej_Tr%C3%B3jcy_w_Chojnie