Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Gardziec nad Odrą dissolved

Introduced: 21.02.2014 12:12 | Last update: 04.05.2016 18:45

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  ending of the XIII cent.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: XVI century
Expand all sections

Name

Main town / village: Gardziec nad Odrą

Name at the time of dissolution: Gartz

Current name(s): Gartz (Oder)

Other name(s): Garc, Gardziec Pomorski

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:

Additional location information: Niemcy, Brandenburgia, pow. Uckermark, Gartz

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: ending of the XIII cent.

Description:

książę pomorski Władysław, Uth, 49. Wg Encyklopedii Katolickiej klasztor powstał tu ok. 1266 r. (EK, 1, kol. 1076), lub przed 1290 r. (EK, 5, kol. 868) jako przeniesiony z podszczecińskiego Wilhelmstal, co jest niezdarnym, przekręcony powtórzeniem za Uth, 49-50. Ze źródeł znany od 1308 r., Uth, 50. Kłoczowski, Wspólnoty, s. 134 - koniec XIII w.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Księstwo Pomorskie

Historical region: Pomorze Zachodnie oraz Środkowe

Prowincja / Archimandria: Prowincja turyńsko-saska

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: XVI century
  • Description:

   Klasztor zniesiony w okresie reformacji, Ostatni zakonnik, Georg (Jerzy) został kaznodzieją protestanckim. Zabudowania, kościół i klasztor spalone w 1624 r. przez wojska cesarskie, tak, że występuje jako "Góra klasztorna, gdzie dawniej stał zamek, ulica klasztorna i mnichowska" - Uth, s. 50

Closure not through dissolution

Moved from:

Map

Location: estimated

Geolocation: 53.2113 14.369 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 49-50