Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Gizów not dissolved

Introduced: 21.02.2014 12:25 | Last update: 09.12.2015 16:26

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1706 r.
 • Closure / abandonment

  1711 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Gizów

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1706 r.

Description:

fundator: Samuel Giza (Gissa), podstoli nowogrodzki i sekretarz królewski, Uth 146; Fundacja istniała tylko 5 lat. (EK, 1, kol. 1077);

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: 1711 r.
  • Description:

   upadła po śmierci fundatora i odmowie spadkobierców uszanowania jego woli, Uth 146

Geolocation: (hide map)