Monastery:
Antonianie, Brzeg (św. Antoni opat) not dissolved

Introduced: 04.03.2014 11:32 | Last update: 09.04.2016 21:15 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1310 - 1319 r.
 • Closure / abandonment

  1494 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Brzeg

Other name(s): niem. Brieg; ukr. Бжеґ [pol. Bżeg, ang. Bzheg]; ros. Бжег [pol. Bżeg, ang. Bzheg]; lit. Bžegas; biał. Бжэг [pol. Bżeh, ang. Bzheh]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. opolskie, pow. brzeski

Additional location information: gmina Brzeg

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Antonianie

Other accepted Polish names: antonici, antoniści, zakon św. Antoniego

Selected foreign names: ang.: Hospital Brothers of St. Anthony, Order of St. Anthony, Canons Regular of St. Anthony of Vienne, Antonines; franc.: Ordre hospitalier de Saint-Antoine, Antonins; hiszp.: Hermanos Hospitalarios de San Antonio, Orden de San Antonio o Antonianos; holend.: Orde van Sint-Antonius, antonieten, antonieters; katal.: Germans Hospitalers de Sant Antoni, Canonges Regulars de Sant Agustí de l'Orde de Sant Antoni Abat, Orde de Sant Antoni, Antonians; niem.: Antoniter-Orden, Antoniusorden, Antonier, Antoniterorden, Antonianer; włos.: canonici regolari di Sant'Antonio di Vienne

Full Polish name of the congregation: Zakon szpitalny św. Antoniego

Full Latin name of the congregation: Canonici Regulares Sancti Antonii

Short Latin name: CRSAnt

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, szpitalne

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1310 - 1319 r.

Description:

fundatorem był bp wrocławski Henryk z Wierzbna. Wg Starnawskiej, s. 145, w latach 1314-1319, wg Płachcińskiej, s. 309, w l. 1310-1319

prowadzili szpital, przy którym mieli kaplicę św. Antoniego

w l. 1343-1346 bezskutecznie starali się o patronat nad kościołem parafialnym w Środzie Śląskiej: uzyskali go od Luksemburgów ale utracili na skutek objęcia go rezerwacją papieska (Starnawska, s. 146)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: preceptura

Church dedication: św. Antoni opat

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Czech Królestwo

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: 1494 r.
  • Description:

   W 1494 r. po spaleniu szpitala w wielkim pożarze miasta antonianie zrezygnowali z dalszej działalności. Na dożywotni pobyt braciu zakupiono dom, w którym mieszkali przez I ćw. XVI w., Starnawska s. 146

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.8608509 17.466831100000036 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Rutkowska-Płachcińska Anna, Choroba „ognia" oraz antonici w średniowiecznej Europie Zachodniej i Środkowej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 45, 1997, 3-4, s. 309
 • Starnawska Maria, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa, 2011, s. 144-145
Links