Monastery:
Klaryski, Strzelin (św. Michał Archanioł) dissolved

Introduced: 19.03.2014 13:27 | Last update: 03.04.2015 03:26 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1295 r.
 • Dissolution

  : 1540 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Strzelin

Name at the time of dissolution: Střelín

Other name(s): pol. hist. Strzelno, niem. Strehlen, czes. Střelín

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • kościół par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie (dawny kościół konwentualny klarysek, następnie augustianów-eremitów), ul. Książąt Brzeskich 1-5, 57-100, Strzelin

Additional location information: Polska, województwo dolnośląskie, powiat strzeliński, gmina Strzelin

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: kościół ob. par. Podwyższenia Krzyża Świętego, cz. zachowany

Religious order

Name of the order: Klaryski

Other accepted Polish names: damianitki

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętej Klary

Full Latin name of the congregation: Ordo Sanctae Clarae

Short Latin name: OSC

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1295 r.

Description:

Fund. książę Bolko I

Według Encyklopedii Katolickiej fundacja miała miejsce w 1282 r. (EK, 9, 40).

Klaryski sprowadzone z Wrocławia (EK, 18, 1068).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Church dedication: św. Michał Archanioł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Czech Królestwo

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • : 1540 r.
  • Description:

    W okresie reformacji wiele zakonnic przeszło na protestantyzm i w 1540 r., klasztor uległ likwidacji.Opustoszały budynek spłonął w czasie pożaru miasta w 1548 r. Prowizorycznie zabezpieczony, służył jako spichlerz miejski. Ponownie, wraz z kościołem, uległ pożarowi w czasie wojny trzydziestoletniej w XVII w. W 1689 r. przybyli z Wiednia Augustianie rozpoczęli odbudowę zniszczonego zespołu architektonicznego. Obecnie , mieści się tu klasztor s.s. Boromeuszek.

Takeover

Map

Location: exact

Geolocation: 50.78018 17.069411 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Górniak Marek Robert, Strzelin, Strehlen, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 1068-1069
 • Prejs Roland, Klaryski, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 38-43