Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Klaryski, Strzelin (św. Michał Archanioł)
Agnieszka de Komerel, ksieni i konwent klasztoru w Strzelinie, przyłączają kościół parafialny w Białym Kościele (Alba Ecclesia) do dóbr klasztoru, 23.02.1368 r.
introduced: 25.04.2014 08:40 | last update: 25.04.2014 08:40
Agnieszka, ks. Śląska i pani Strzelina, transumuje dokumenty Bolka, księcia świdnickiego, z 21 VII 1343 r., Mikołaja Czamborii, s. Jana, z 21 X 1341 r. i Pakoslawa de Sobsdorf z 6 II 1345 roku, 23.10.1364 r.
introduced: 25.04.2014 08:40 | last update: 25.04.2014 08:40
Agnieszka, ks. ziębicka i ksieni klasztoru w Strzelinie wraz z konwentem, stwierdzają, że Agnieszka, żona niegdyś Grzegorza, sołtysa w Segern (ob. część miasta Strzelina) z dziećmi Grzegorzem, Heyncze i Jorge, sprzedali grzywnę czynszu z sądownictwa i 3 łanów dziedzictwa w Segern, 27.12.1402 r.
introduced: 31.05.2016 13:37 | last update: 31.05.2016 13:37
Barbara, ks. Śląska, pani Żagania, Głogowa, Kożuchowa, ksieni klasztoru klarysek w Strzelinie, stwierdza, że Jan von Czirnaw, rycerz na Przewornie (Preborn), posiada staw we wsi Gotschersdorf (?), w weichbildzie strzelińskim, na prawie lennym, 17.03.1497 r.
introduced: 31.05.2016 15:47 | last update: 31.05.2016 15:47
Barbaria Genschin, wikaria, i konwent klasztoru klarysek w Strzelinie, zawierają układ majątkowy z Jadwigą, księżną Śląska i ksienią klasztoru w Opavie, za wiedzą mistrza minorytów prowincji saskiej Mikołaja Clageren, 24.07.1477 r.
introduced: 31.05.2016 15:47 | last update: 31.05.2016 15:47
Beatrycze, ks. Śląska, prosi Henryka, biskupa wrocławskiego, aby zgodził się na obsadzenie stanowiska plebana w Białym Kościele (Alba Ecclesia) przez Henryka de Droguz, 11.12.1307 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Bernard i Bolko, książęta Śląska, panowie na Książu, stwierdzają, że mieszczanin Henryk Rozenblot kupił od Alberta de Hakinburn folwark Mikoszów (Nicolai villa), koło Strzelina (Strelin), 29.06.1317 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Bernard i Henryk, ks. Śląska, panowie na Książu, uwalniają klasztor w Strzelinie (Strelin) od służb konnych w Jegłowej (Rudgeri villa) i nadają klasztorowi tę wieś w lenno, 15.06.1311 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Bernard i Henryk, ks. Śląska, panowie na Książu, uwalniają klasztor w Strzelinie (Strelin) od służb konnych w Jegłowej (Rudgeri villa) i nadają klasztorowi tę wieś w lenno, 15.06.1311 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16
Bernard, ks. Śląska, pan na z Książu, stwierdza, że Racław i Myślibor de Rabinswalde sprzedali mieszczanom strzelińskim, Piotrowi i Tomaszowi, synom Henryka de Rosebol, swe dobra we wsi Kuropatniki (Thoperdorf), 28.12.1323 r.
introduced: 24.04.2014 09:16 | last update: 24.04.2014 09:16

1 2 3 4 5 6 7 ... 8