Monastery:
Bazylianie, Drohiczyn (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.04.2016 18:53

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1798 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1828 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Drohiczyn

Other name(s): lit. Drohičinas, biał. Драгічын [pol. Drahiczyn, ang. Drahichyn], ros. Дрохичин [pol. Drochiczin, ang. Drokhichin], ukr. Дорогичин [pol. Dorohyczyn, ang. Dorohychyn]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Plac Kościuszki 7, Drohiczyn, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podlaskie, pow. siemiatycki

Additional location information: gmina Drohiczyn

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół to ob. cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja. Zabudowania poklasztorne nie zachowały się

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1798 r.

Description:

Bazylianów próbowano, bez powodzenia, sprowadzić do Drohiczyna i osadzić przy cerkwi św. Mikołaja w latach 50. XVIII w. Udało się to dopiero w końcu tego stulecia, gdy Jakub Ciecierski wraz z żoną Konstancją z Kuczyńskich[1] ufundowali w 1798 r. klasycystyczną, zachowaną do dzisiaj, murowaną cerkiew św. Trójcy oraz takież zabudowania klasztorne[2]. Placówka miała status misji i podlegała monasterowi w Supraślu[3].

Gdy w 1806 r. spłonęła parafialna, unicka cerkiew św. Mikołaja, nabożeństwa zostały przeniesione do świątyni bazyliańskiej.
 

[1] L. Pawlata, Budowle sakralne, s. 85.

[2] W Drohiczynie znajdowała się druga cerkiew pod takim wezwaniem i będąca świątynią prawosławną. Nie są one na pewno tożsame. Inwentarze prawosławnego monasteru z tego okresu zob. H. Siemianczuk, Prawosławne monastery Podlasia w latach 1786-1789, „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 12, 1999, s. 180-193.

[3] D. Wereda, Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej w XVIII w., „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, 19, 2003, s. 113.

1759 – fundacja klasztoru bazylianów; 1805, 27 maja – pożar miasta, w którym spłonęło 175 domów, ratusz i kościół bazylianów (Wiki) 

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: misja

Dom, któremu podlega dependencja: Bazylianie, Supraśl (Zwiastowanie NMP)

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Podlasie

Archbishopric: mohylewskie unickie

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1828 r.
  • Description:

   W 1828 r. monaster został skasowany, a cerkiew przekazano w ręce unickiego kleru świeckiego. Po likwidacji Kościoła unickiego na obszarze zaboru rosyjskiego w 1839 r. cerkiew została przekształcona w prawosławną (być może doszło wtedy do zmiany wezwania na św. Mikołaja), a w 1848 r. przeprowadzono remont mający na celu dostosowanie wyglądu i wyposażenia do wzorców ściśle obowiązujących w prawosławiu[1]. Zabudowania klasztorne nie zachowały się.

    

   [1] M. Kałamajska- Saeed (oprac.), I. Galicka, H. Sygietyńska (wstępna inwentaryzacja), Siemiatycze, Drohiczyn, s. 25.

Map

Location: exact

Geolocation: 52.3954 22.6591 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

Cerkiew św. Mikołaja w Drohiczynie. Autor: Piotrus. 19.12.2013. Za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drohiczyn_July_2013_06.JPG