Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kraków (św. Macieja)
"Ad maiorem dei gloriam Liber perceptarvm et expensarvm in pecuniis ex bonis Vstiensibus ad collegium Cracoviense Societatis Iesv ss Apostolorum Petri et Pauli pertinentibus, ab ad 1735 die-mensis" ad a. 1753, 1735 - 1753 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
"A.M.D.G. Xsięga warow piwnych y piwa wydanego na rożne mieysca domu nowicyackiego krakowskiego Societatis Iesv u sw. Maciejaa, roku 1742 dnia 4 kwietnia zaczęta, doprowadzona do r. 1746", 1742 - 1746 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Autografy królewskie (Michał Korybut Wiśniowiecki oraz Jan III Sobieski i jego rodzina), 1679 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
Benedykt XIV, papież, poleca załatwić przyłączenie kościoła parafialnego w Więcławicach do domu jezuitów w Krakowie, 09.08.1743 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
"Browar a. 1750-1766", 1750 - 1766 r.
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
"Cathalogus Bibliothecae olim Iesuiticae Cracoviensis", XVIII century
introduced: 28.03.2014 10:52 | last update: 28.03.2014 10:52
"Decretum commissoriale granitiale originale inter bona haereditaria Karsy (villae Karsze) patrum Societatis Iesv Collegij Cracoviensis ex una et inter bona Szenislavice capitaneus Vislicensis parte altera, expeditum a. 1723 feria 4 post festum s. Luciae", 1723 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Dominik Maria Cursius, audytor i sędzia papieski, przytoczywszy breve Grzegorza XIII z 1576 r. dla zakonu jezuitów w Krakowie, by nie przeszkadzano im, 08.02.1684 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
"Hic incipit textus seu Summa Reverendissimi in Xristo patris Thome de Aquino, et primo quare penitencia tabule comparatur", 1522 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
"Historicus diarius domus professae Cracoviensis Societatis Jesu", 1579 - 1639 r.
introduced: 15.04.2014 11:48 | last update: 30.10.2015 14:03

1 2 3 4 5 6 7 ... 10