Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kraków (św. Macieja)
Akademia Jezuicka w Krakowie
introduced: 04.05.2016 12:25 | last update: 04.05.2016 12:25
Akta ogółowe tyczące się Seryarza dóbr i kapitałów Pojezuickich [akta dotyczą okoliczności sporządzenia seryarzy czyli wykazów dóbr i różnych kapitałów, zaprzeczonych, spłaconych lub należnych na fundusz edukacyjny między innymi dla ułożenia etatu dla Kasy Szkolnej Województwa Krakowskiego i uformowania delaty zaległości począwszy od roku 1809/10. W poszycie dołączono sporządzone seryarze], 1810 - 1817 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Alojziana. Ob. dobra jezuickie Kollegium Krakowskiego w akcie „Kraków Jezuici”
introduced: 04.05.2016 12:25 | last update: 04.05.2016 12:25
Dane o dobrach skasowanych klasztorów tego zakonu, 1776 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36
Kraków - bractwa jezuickie i akademickie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - Jezuici
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków – Jezuici. Dokument w/s czynszu; Dokument
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - Kollegium Jezuickie. Zbiór dokumentów związanych z funkcjonowaniem zakonu Jezuitów w Krakowie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - uniwersytet, Lwów - jezuici - spór z Akademią Krakowską
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Akta Büschinga, t. 4, List Büschinga do GKS w sprawie pomieszczeń w budynku klasztorów św. Macieja i kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:50

1 2 3