Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kraków (św. Macieja)
rysunek, Widok od ruin przy kościele śś. Piotra i Pawła, 1795 r.
introduced: 22.04.2014 19:09 | last update: 22.04.2014 19:09