Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Drohiczyn (Trójca Święta)
Klemens, papież, zatwierdza fundację kolegium jezuitów przy kościele św. Trójcy w Drohiczynie, 1668 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Wypisy z akt sądowych dotyczących rodziny Rostworowskich, 03.07.1748 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Wyrok wydany w Janowie w sprawie pomiędzy ks. Stefanem Kuczyńskim, rektorem kolegium OO. Jezuitów i proboszczem drohiczyńskim a ks. Kazimierzem Wygonowskim, proboszczem z Sadów o dziesięcinę z dóbr Sady i o ziemię należącą do kościoła w Miłkowicach, 22.06.1744 r.
introduced: 07.10.2015 06:07 | last update: 07.10.2015 06:07