Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Drohiczyn (Trójca Święta)
Drohiczyn, kościół klasztorny, 1696 - 1709 r.
introduced: 26.01.2015 12:04 | last update: 26.01.2015 12:58