Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Drohiczyn (Trójca Święta)
Akta dziekańskie 1812-1823
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 30.01.1821 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 19.08.2015 09:37