Druki

powiązane z klasztorem
Jezuici, Drohiczyn (Trójca Święta)
Constitucie seymu ...1611 d. 9 XI. - Uniwersał poborowy … - Postępek prawny...
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
Constitucie seymu … 1613 d. 19 II – Uniwersał poborowy...
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
Constitucie seymu … 1616 d. 26 IV. - Uniwersał poborowy …
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
Constitucie seymu … 1618.- Uniwersał poborowy …
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
Constitucie statuta y przywileie na walnych seymiech koronnych od … 1550 aż do... 1616 uchwalone
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
Francisci Toleti [...] Summa casuum conscientiae, sive instructio sacerdotum, in libros VIII. distincta; quae iuxta ante hanc postremam editionem cum autographo accurate collata, correcta et multis in locis per R.P. Martinum Fornarium [...]aucta erat, qui est adiecit Tractatum de Sacro Ordine ab eodem compositum [...]. denuo correctius edita.
introduced: 14.01.2015 17:07 | last update: 14.01.2015 17:07
Francisci Toleti [...] Summa casuum conscientiae, sive instructio sacerdotum, in libros VIII. distincta; quae iuxta ante hanc postremam editionem cum autographo accurate collata, correcta et multis in locis per R.P. Martinum Fornarium [...] aucta erat, qui est adiecit Tractatum de Sacro Ordine ab eodem compositum [...]. denuo correctius edita.
introduced: 14.01.2015 17:07 | last update: 14.01.2015 17:07
Geometra polski to iest nauka rysowania, podziału, przemieniania y rozmierzania liniy, angułów, figur y brył pełnych podany do druku przez... [Ks. 1-3 + suplement]
introduced: 25.04.2014 23:09 | last update: 25.04.2014 23:09
Uchwała seymu... 1613 d. 24 XII. - Uniwersał poborowy
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
[Uniwersał: traktat zawarty z Cesarzem Maciejem. Inc.:] Inter reliquas muneris nostri Regii partes... [Na końcu data:] Varsaviae, 10 VI 1615
introduced: 24.04.2014 14:08 | last update: 24.04.2014 14:08