Mobilia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Drohiczyn (Trójca Święta)
Krucyfiks, XVII/XVIII cent.
introduced: 26.01.2015 11:55 | last update: 26.01.2015 11:55