Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lwów (św. Andrzej ap.) dissolved

Introduced: 20.05.2014 19:43 | Last update: 12.07.2016 09:51 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1460 r.
 • Dissolution niezrealizowana

  Data urzędowa kasaty niezrealizowanej: 1785 r. Data odstąpienia od kasaty: 1785 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1946 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwów

Current name(s): Львів, [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Other name(s): niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Бернардинський костел Св. Андрія Первозванного, Kościół św. Andrzeja i klasztor Bernardynów we Lwowie, pl. Soborowy 3 [площі Соборній, 3-А], Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Additional location information: przed 1936 - pl. Bernardyński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1460 r.

Description:

Fundatorem był Andrzej ze Sprawy Odrowąż (starosta ruski). Pierwotne kościół był pod wezw. św. Barłomieja z Sieny i św. Andrzeja ap. - pierwszy człon zniknął z biegiem czasu

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor kustodialny

Church dedication: św. Andrzej ap.

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Historical region: Ukraina

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: niezrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Data urzędowa kasaty niezrealizowanej: 1785 r.
  • Data odstąpienia od kasaty: 1785 r.
  • Description:

   #Konsulowie: Józef Mehlbauer [Mehlbacher] oraz Franciszek Schumpeter 22 kwietnia 1785 r. rozpoczęli realizowanie dekretu cesarskiego, przejmując kompleks klasztorno-kościelny. Wielu bernardynów opuściło Lwów. Jednak niektórzy ukryli się na poddaszu klasztornym oraz wieży kościelnej mając nadzieję na cud". Sitnik, s. 182, tu wyjaśnienie okoliczności cofnięcia dekretu. 31.08.1786 r. powierzono bernardynom duszpasterstwo parafialne, a 6.05.1788 r. abp lwowski oficjalnie potwierdził utworzenie parafii przy kościele i klasztorze (Sitnik, s. 183)

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
  • Date of actual dissolution: 1946 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 49.8394 24.0347 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 29-32
Strony na temat miejscowości:
Inne linki: