Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lwów (św. Andrzej ap.)
Komisarze królewscy widymują trzy dokumenty z 1600 r. w sprawie zbadania możliwości przebudowy drewnianego kościoła i klasztoru bernardynów na Przedmieściu Halickim we Lwowie na budowle z kamienia i cegły , 13.01.1601 r.
introduced: 24.03.2015 17:27 | last update: 21.05.2015 16:11
Król Jan III Sobieski w 1677 r. wzywa bernardynów lwowskich do zwrotu dzwonu zabranego przez nieprzyjaciela kraju w Kulikowie i porzuconego we Lwowie , 14.05.1677 r.
introduced: 24.03.2015 17:50 | last update: 21.05.2015 16:11
Król Stefan Batory nakazuje władzom miasta Lwowa dopilnować realizacji zapisu testamentowego Doroty Duchnickiej na rzecz klasztoru bernardynów, 14.09.1578 r.
introduced: 24.03.2015 17:25 | last update: 21.05.2015 16:11
Król Władysław IV w 1634 r. wzywa bernardynów i radę miasta Lwowa, aby nie pozwalali stawiać budynków i kramów przy murach klasztoru bernardynów we Lwowie , 20.11.1634 r.
introduced: 24.03.2015 17:42 | last update: 21.05.2015 16:11
Król Władysław IV w 1634 r. zakazuje burmistrzowi, rajcom, wójtowi, ławnikom i całemu magistratowi lwowskiemu zabierać bernardynom lwowskim legaty zapisane im w testamentach ludzi umierających , 12.10.1634 r.
introduced: 24.03.2015 17:40 | last update: 21.05.2015 16:11
Król Władysław IV w 1637 r. transumuje dokument z 1636 r., którego mocą komisarze królewscy regulują sprawę budowy muru od baszty klasztoru bernardynów we Lwowie do baszty Bramy Halickiej, 18.03.1637 r.
introduced: 24.03.2015 17:44 | last update: 21.05.2015 16:11
Król Zygmunt August transumuje w 1571 r. dokonaną w tymże roku przez Wacława Wygnanowskiego, oficjała lwowskiego, oblatę testamentu z 1569 r., w którym Dorota Duchnicka rozporządza swym majątkiem na rzecz małżonka, krewnych i klasztoru bernardynów we Lwowie , 31.08.1571 r.
introduced: 24.03.2015 17:19 | last update: 21.05.2015 16:11
Król Zygmunt III pozwala Stanisławowi Rzeczyckiemu przekazać na rzecz bernardynów we Lwowie „trzecią miarę” z młyna we wsi Polana, 05.06.1612 r.
introduced: 24.03.2015 17:34 | last update: 21.05.2015 16:11
Król Zygmunt III wydaje w 1602 r. zgodę na wydobywanie kamienia w kamieniołomach Polana na budowę kościoła i klasztoru lwowskich bernardynów , 10.05.1602 r.
introduced: 24.03.2015 17:29 | last update: 21.05.2015 16:11
Król Zygmunt III w 1603 r. transumuje dokument z 1602 r., w którym Jerzy Mniszech z małżonką zezwalają bernardynom na wydobywanie kamienia z kamieniołomu Polana , 09.03.1603 r.
introduced: 24.03.2015 17:31 | last update: 21.05.2015 16:11

1 2