Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Lwów (św. Andrzej ap.)
Andrzej Szepelak, (im. zak.:) Bronisław (Franciszkanie obserwanci (bernardyni))
introduced: 19.02.2015 11:34 | last update: 19.02.2015 11:34