Muzykalia

powiązane z klasztorem
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja)
2 Msze, Kyrie eleison, around 1796
introduced: 10.11.2014 10:10 | last update: 10.11.2014 10:10
2 Msze, Kyrie eleison, around 1794
introduced: 10.11.2014 10:10 | last update: 10.11.2014 10:10
2 Msze, Kyrie eleison, around 1798
introduced: 10.11.2014 10:10 | last update: 10.11.2014 10:10
2 Msze, Kyrie eleison, around 1787
introduced: 10.11.2014 10:10 | last update: 10.11.2014 10:10
2 Msze, Kyrie eleison, around 1793
introduced: 10.11.2014 10:10 | last update: 10.11.2014 10:10
2 Msze, Kyrie eleison, around 1796
introduced: 10.11.2014 10:10 | last update: 10.11.2014 10:10
2 Msze, Kyrie eleison, around 1792
introduced: 10.11.2014 10:10 | last update: 10.11.2014 10:10
2 Msze, Kyrie eleison, around 1799
introduced: 10.11.2014 10:10 | last update: 10.11.2014 10:10
2 Offertoria, 1. Cives caelitum canori; 2. Cives caelitum canori, around 1738
introduced: 10.11.2014 10:10 | last update: 10.11.2014 10:10
2 Pieśni sakralne, 1. Kyrie eleison; 2. Beatus vir, qui timet Dominum, around 1787
introduced: 10.11.2014 10:10 | last update: 10.11.2014 10:10

1 2 3 4 5 6 7 ... 9