Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja)
Krzepitz (Krzepitzky) (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 31.10.2014 21:51 | last update: 31.10.2014 21:51
Ruschke (Ruske) (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 31.10.2014 22:20 | last update: 31.10.2014 22:20
Anton Barndt (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 29.10.2014 19:29 | last update: 29.10.2014 19:38
Anton Eisenstein (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 29.10.2014 22:54 | last update: 29.10.2014 22:54
Balthasar Zimmermann (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 31.10.2014 22:38 | last update: 31.10.2014 22:38
Benedikt Rotter (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 31.10.2014 22:14 | last update: 31.10.2014 22:14
Benedikt Strauch (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 31.10.2014 22:35 | last update: 31.10.2014 22:35
Carl Taenzer (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 31.10.2014 22:41 | last update: 31.10.2014 22:41
Franz Domagalla (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 29.10.2014 22:49 | last update: 29.10.2014 22:49
Franz Gechrine (Tschirne) (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 29.10.2014 23:00 | last update: 29.10.2014 23:00

1 2 3 4