Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, Wrocław (św. Macieja)
Franz Härtel (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 29.10.2014 23:20 | last update: 29.10.2014 23:20
Franz Hartwig (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 29.10.2014 23:11 | last update: 29.10.2014 23:11
Franz Heinze (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 29.10.2014 23:14 | last update: 29.10.2014 23:14
Franz Maiwaldert (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 31.10.2014 21:57 | last update: 31.10.2014 21:57
Franz Rude (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 31.10.2014 22:16 | last update: 31.10.2014 22:16
Franz Sadin (Sadiel) (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 31.10.2014 22:23 | last update: 31.10.2014 22:23
Franz Seidel (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 31.10.2014 22:26 | last update: 31.10.2014 22:26
Georg Brüer (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 29.10.2014 19:36 | last update: 29.10.2014 19:36
Johann Budeck (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 29.10.2014 22:45 | last update: 29.10.2014 22:45
Johann Galler (Krzyżowcy z czerwoną gwiazdą)
introduced: 29.10.2014 22:57 | last update: 29.10.2014 22:57

1 2 3 4