Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Wrocław (św. Bernardyn ze Sieny)
Český provinčí vikář Jakub z Velkého Hlohova, uděluje Petru Balkemu z předměstí Vratislavi a jeho ženě Hedvice konfraternitu, 20.01.1482 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
Doktor Fabian Hancko, kanovník a správce arcijáhenství a kostelů ve Vratislavi, na místě arcijáhna Kašpara Marienama potvrzuje, že podle svědectví kmetů rychty na „Walgasse” prodal pekař Martin Mosman zahradu v ceně 14 kop grošů českých, kterou po své manželce Markétě, a sice Dorotě Hofmannové a Anně Kamererové, sestrám III. Řádu sv. Františka, 17.02.1484 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 14:28
Doktor Fabian Hancko, kanovník a správce arcijáhenství a kostelů ve Vratislavi, potvrzuje, že Melchiar Härnigk, správce kostela pod klášterem sv. Bernardina, prodal zahradu v ceně 25 uherských zlatých u městského příkopu, kterou Ondřej Elich odkázal ke stavbě tohoto kostela, sestrám III. Řádu sv. Františka, Dorotě Hoffmannové a Anně Kamererové, 17.02.1484 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 14:27
Jan Kapistrán uděluje Václavu Eckersdorfovi, jeho ženě Kateřině, její matce Barboře, její sestře Kateřině, jejímu muži Janovi Tülmetscherovi, jejich dětem, příbuzným a přátelům františkánskou konfraternitu a zavazuje se, že se za nĕ budou sloužit zádušní bohoslužby jako za členy řádu, 03.04.1453 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 14:31
Jan Kapistrán uděluje vdovĕ Kateřině Muschové ( Muschenyn ), její dceři Alžbĕtĕ, Alžbětině dceři Markétě, jejímu synu Mikuláši, Kateřininým bratrům Mikuláši, Jencovi a Jindřichovi Korckwitzům a její sestře Markétĕ a jejich přátelům františkánskou konfraternitu a zavazuje se, že se za ně budou sloužit záduší bohoslužby jako členy řádu, 07.06.1453 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 14:30
Kašpar Marienam ( Marienn ), doktor dekretů , arcijáhen vratislavský a patron okrsku sv. Mořice za hradbami Vratislavi, dává spolu se šoltysem přísežnými souhlas, aby Vavřinec Semder ( Semidir ) a Pavel Hemmerlein ( Hemmerlin )jako prokurátoři kláštera sv. Bernardina na předměstí, prodali vlnaří Mikuláši Schumanowi dva domky se zahrádkami a příslušenstvím blízko příkopu v ulici „Galliciana” v okrsku sv. Mořice, které kdysi Ondřej Elich daroval pro stavbu kláštera a které sestry III. Řádu sv. Františka Dorota Hofmannová a Anna Kamererová odkázaly kostelu a klášteru. Schuman, který hodlal koupit ještě třetí sousední domek se zavázal, že nedá na těchto pozemcích prát a bílit plátno a sukno, 06.07.1495 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 14:27
Kopiář listin, týkajiících se sporu mezi českou a saskou františkánskou provincií o kustodie Vratislav a Zlatoryja ( Goldberg ), 1510 - 1522 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
Matyáš, král uherský a český, povoluje františkánům zříditi nebo převzíti kláštery ve Slezku a celém Českém království a doporučuje je přízni obyvatelstva, 21.10.1474 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
Petr, biskup vratislavský, potvrzuje, že se souhlasem papeže Mikuláše V. postoupili arcijáhen Konrád Rechenberg a kanovník vratislavského kostela a plebán farního kostela sv. Mořice Ondřej Škoda Janu Kapistránovi a františkánům novĕ vysazený klášter sv. Bernardina za hradbami v obvodu této farnosti, potvrzuje darovací smlouvu a osobozuje pozemky, domy a zahrady, na nichž je klášter vystaven nebo bude rozšířen, od všech platů arcijáhenství a kostelu sv. Mořice, 31.05.1453 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 14:30
Rada města Vratislavi dosvědčuje, že představení tamějších soukeníků vyznali, že přijali jako správci kláštera sv. Bernardina od Petra Czedelicze 100 uherských zlatých, za něž mají pro františkány zakopuit věčný plat na jejich stravu a ošacení. Františkáni se pak mají modlit za Petra a rod Czedeliczů. Městská rada má dbát, aby soukeníci správně plat odváděli, případně klášteru zakoupili jiný, kdyby był tento vykoupen, 10.01.1466 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 14:29

1 2