Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Drohiczyn (Wszystkich Świętych)
Dokumenty procesowe różnych osób i rodzin z lat 1601-1650, 1628 r.
introduced: 15.04.2014 11:50 | last update: 30.10.2015 14:03
Inwentarz kościoła parafialnego i konwentu PP. Benedyktynek w Drohiczynie (dołączone kopie dokumentów dotyczących tego kościoła wystawionych w latach 1626-1783), 1809 r.
introduced: 18.12.2015 09:38 | last update: 22.12.2015 11:40
Regestr spraw, dokumentów, monumentów, zapisów od pierwszey Fundacyi konwentu tuteyszego..., 1737 r.
introduced: 07.10.2015 06:07 | last update: 07.10.2015 06:07
Sumariusz dokumentów Miasta Drohiczyna w sprawie z Pannami Benedyktynkami..., 1635 - 1768 r.
introduced: 07.10.2015 06:06 | last update: 07.10.2015 06:06
Sumariusz spraw klasztorowi Drohickiemu [...] w 1705 r. spisany, 1623 - 1705 r.
introduced: 07.10.2015 06:07 | last update: 07.10.2015 06:07