Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Drohiczyn (Wszystkich Świętych)
Akta dziekańskie 1816-1818, 16.11.1818 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Akta dziekańskie 1822-1825, 25.11.1823 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Akta dziekańskie 1822-1825, 24.01.1824 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Akta dziekańskie 1822-1825, 02.04.1824 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Akta dziekańskie 1822-1825, 23.12.1824 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Akta dziekańskie 1822-1825, 25.06.1825 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Kserokopia dokumentu dotyczącego uposażenia kościoła i klasztoru pp. Benedyktynek, 1624 - 1625 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Kserokopia inwentarza kościoła i klasztoru pp. benedyktynek w Drohiczynie, 10.08.1856 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Kserokopia Planu Klasztoru Drohickiego z zabudowaniem i ogrodem WW PP.Benedyktynek
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15
Kserokopia Regestru expensy poniesioney przez Rocha Putkowskiego na Reparacyę Domu Kapelanij Panien Benedyktynek..., 20.11.1819 r.
introduced: 07.10.2015 06:15 | last update: 07.10.2015 06:15

1 2 3 4