Monastery:
Dominikanie, Lwów (Boże Ciało) dissolved

Introduced: 19.08.2014 17:57 | Last update: 10.07.2016 13:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  second half of the XIII cent.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwów

Current name(s): Львів, [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Other name(s): niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Церква Пресвятої Євхаристії (Kościół pw. Bożego Ciała), Площа Музейна, 1 = Plan Muzealny, Lwów, Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: ob. kościół to greckokatolicka (obrządku ukraińsko-bizantyńskiego) cerkiew Najświętszej Eucharystii, a w cz. klasztoru mieści się Muzeum Historii Religii

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: second half of the XIII cent.

Description:

Dominikanie przybyli do Lwowa już w 1. połowie XIII w.. mieli tu stację misyjną. Formalnej fundacji dokonał Władysław Opolczyk w 1378 r. 

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Boże Ciało

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Territorial unit: ziemie utracone na rzecz ZSRR w 1945 r.

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Opieki NMP = Provincia Rutheniae

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Date of actual dissolution: 1945 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 49.8427 24.0336 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 23-24
Strony na temat miejscowości: