Monastery:
Benedyktynki, Lwów (Wszystkich Świętych) dissolved

Introduced: 20.08.2014 20:12 | Last update: 10.07.2016 13:13 | Author of description: Patrycja Ziomek

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1593 - 1597 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwów

Current name(s): Львів, [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Other name(s): niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • храм Всіх Святих, Вічева вул., 2, Lwów, Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Benedyktynki

Full Polish name of the congregation: Mniszki Zakonu Świętego Benedykta

Full Latin name of the congregation: Moniales Ordinis Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1593 - 1597 r.

Description:

Fundacja Adama i Katarzyny Saporowskich.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wszystkich Świętych

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Date of actual dissolution: 1945 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 49.8454 24.0318 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Faber-Chojnacka Anna, Historia powstania klasztoru Panien Benedyktynek lwowskich (na podstawie archiwum i kronik klasztornych Biblioteki Klasztoru w Krzeszowie, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, 2003, 9, 261-265
 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 43
Strony na temat miejscowości: