Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Lwów (Wszystkich Świętych)
Opisanie wypadków i różnych interesów tyczących się zgromadzenia i dóbr konwentu lwowskiego, 1806 r.
introduced: 06.05.2015 16:37 | last update: 06.05.2015 16:37
Pamiątka 300-letniej rocznicy założenia klasztoru panien benedyktynek łacińskich we Lwowie 1895, 1895 r.
introduced: 06.05.2015 16:47 | last update: 06.05.2015 16:47
Porządek godzin y zabaw zakonnych przez cały dzień w regule opisanych, 1780 r.
introduced: 06.05.2015 16:57 | last update: 06.05.2015 16:57
Regestry przychodów i rozchodów klasztoru lwowskiego, XVIII century
introduced: 07.05.2015 13:37 | last update: 07.05.2015 13:37