Mobilia

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Lwów (Wszystkich Świętych)
rzeźba, Chrystus Ukrzyżowany
introduced: 15.04.2016 09:13 | last update: 15.04.2016 09:13
świecznik, Świeczniki miedziane
introduced: 15.04.2016 09:13 | last update: 15.04.2016 09:13