Muzykalia

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Lwów (Wszystkich Świętych)
1.O dulcis amor, 2. Lauda Sion Salvatorem, second half of the XVIII cent.
introduced: 01.02.2017 23:12 | last update: 01.02.2017 23:12
Iusta quam laeti, second half of the XVIII cent.
introduced: 01.02.2017 23:12 | last update: 01.02.2017 23:12
O felix et beata dies, second half of the XVIII cent.
introduced: 01.02.2017 23:12 | last update: 01.02.2017 23:12