Architektura

powiązane z klasztorem
Karmelici bosi, Berdyczów (Niepokalane Poczęcie NMP)
Berdyczów, klasztor, 1739 - 1754 r.
introduced: 21.08.2014 20:12 | last update: 05.11.2016 18:50
Berdyczów, klasztor - dom gości, 1739 - 1754 r.
introduced: 14.12.2016 11:02 | last update: 14.12.2016 11:02
Berdyczów, klasztor - dom pielgrzyma, 1739 - 1754 r.
introduced: 14.12.2016 11:02 | last update: 14.12.2016 11:02
Berdyczów, kościół klasztorny, 1739 - 1743 r.
introduced: 21.08.2014 20:08 | last update: 05.11.2016 18:38
Berdyczów, szkoła, 1830 r.
introduced: 14.12.2016 11:02 | last update: 14.12.2016 11:02