Mobilia

powiązane z klasztorem
Karmelici bosi, Berdyczów (Niepokalane Poczęcie NMP)
obraz, Matka Boska z Dzieciątkiem
introduced: 21.08.2014 20:19 | last update: 21.08.2014 20:19