Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Karmelici bosi, Berdyczów (Niepokalane Poczęcie NMP)
rysunek, Kościół karmelitów bosych p.w. Niepokalanego Poczecia N.P. Marii i klasztor, 1899 r.
introduced: 22.04.2014 19:10 | last update: 29.08.2014 00:41
rysunek architektoniczny, Kościół karmelitów pw. Niepokalanego Poczęcia N.P. Marii i śś. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela i klasztor, 1743 r.
introduced: 22.04.2014 19:04 | last update: 29.08.2014 00:41