Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Lida (NMP, Wszystkich Świętych, Święty Krzyż) not dissolved

Introduced: 23.08.2014 22:57 | Last update: 04.07.2016 08:55 | Author of description: Weronika Wojciech

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1397 r.
 • Closure / abandonment

  around 1460
Expand all sections

Name

Main town / village: Lida

Current name(s): Ліда [pol. Lida, Łida; ang. Lida]

Other name(s): lit. Lyda, ros. Лида [pol. Lida, ang. Lida]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] lidzki

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: zniknął bez śladu, znajdowałsię na Podzamczu

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1397 r.

Description:

- założycielem klasztoru (choć franciszkanie przybyli na te tereny już w 1366 r.) w 1397 r. był pierwszy biskup wileński Andrzej Wasiło, zwany też Andrzejem z Krakowa, Andrzejem Polakiem lub Andrzejem Wasillo (zm. 1398 r.) (EK, 1, kol. 543; SGKP, 5, kol. 216)
- kościół, odnowiony w 1414 r., konsekrowano pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych i Św. Krzyża. Znajdował się na Podzamczu (SGKP, 5, kol. 216)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: NMP, Wszystkich Świętych, Święty Krzyż

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Territorial unit: gub. wileńska

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: around 1460
  • Description:

   Około roku 1460 utworzyło się zamiast tej missyi Franciszkańskiej probostwo, w którem dopiero wymurował kościół roku 1747, proboszcz Michał Zienkowicz biskup wileński, przeniósłszy go na inne miejsce z podzamcza (...) [SGKP, 5, s. 216)

Map

Location: estimated

Geolocation: 53.8876 25.302 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Sulimierski Filip, Lida, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5: [Kutowa Wola - Malczyce], Warszawa, 1884, s. 216
Strony na temat miejscowości: