Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Lipie (Trójca Święta) not dissolved

Introduced: 03.12.2014 12:41 | Last update: 04.07.2016 09:47 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1598 r.
  • Closure / abandonment

    1598 - 1605 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lipie

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. mazowieckie, pow. grójecki

Additional location information: gm. Błędów, klasztor nie istnieje

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1598 r.

Description:

Jan Lipski (Rola-Stężycki)

Jego stało się zadość i otrzymał tę łaskę od Jaśnie Wgo Biskupa Dyciesalnego w Dniu 4tego Czerwca Roku 1598, w następuiącym Roku 1599 własnym nakładem wystawił Kościół i Klasztor drewniany.
To ukończywszy za powagą i pozwoleniem przez Jaśnie W. Biskupa Dyeciezalnego użyczonym wprowadził do tegoż Klasztoru i Kościoła XX Franciszkanów, to iest: czterech Xsięży i dwóch Kleryków. Jednego z tych xsięży za Powagą udzieloną Dyeciezalną ustanowił Plebanem. (Rola-Stężycki)

Entity at the time of the foundation

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Historical region: Mazowsze

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: płocka

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
    • Date: 1598 - 1605 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 51.8241 20.7058 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Wrzeszcz Maria, Lipie, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 1104-1105
Strony na temat miejscowości: