Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Karmelitanki, Dubno (św. Józef)
Akta Łucko-Żytomierskiego Konsystorza i Kurii Biskupiej, dotyczące klasztoru Sióstr Karmelitanek dawniej obs w Dubnie, 1870 - 1892 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
"Akta majątku kniahyniskiego we wsi Białobercza klasztoru Panien Karmelitanek dubieńskich", 1854 - 1885 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
Akta wizytatorów diecezji łucko-żytomierskiej, dotyczące klasztoru karmelitanek dawniej obs w Dubnie, 1865 - 1915 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
"Directorium divini officii recitandi missarumque celebranderum iucta rubrices breviarii et missalis fratrum et sororum BVM de Monte Carmelo ANO in anno Domini 1884", 1884 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
"Jezus Maria Jozef Ogród zamkniony sióstr Nayświętszey Panny Marey z Góry Karmelu, dawney zakonney obserwancyey przy mieście dubieńskim fundowany roku pańskiego 1688, dnia jedenastego miesiąca września, za prowincjalstwa przewielebnego oyca Franciszka Cie, 1795 - 1865 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
"Jezus Maria Józef Inwentarz kościoła y klasztoru Wielebnych Panien Karmelitanek dawney zakonney obserwancyi pod tytułem świętego Józefa, oblubieńca Nayświętszey Maryi, z Boskiey Opatrzności Jezusa Pana Za protekcyą Józefa świętego zafundowanych w Dubnie,, 1773 - 1870 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
"Kniga dla zapisywania dochodow i roschodow lomżynskago Bieniediktinskogo diewiczjago monastyria", 1785 - 1896 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
"Kniga licznago sosiawa monaszestwujaszczich dubienskiego sztasztatnego f klassa dziewic karmelitanok monastyria", 1868 - 1882 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
"Księga fabryczna kościoła i klasztoru WW PP Karmelit[anek] dubien[skich] roku 1814-go", 1814 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48
Miscellanea carmelitana conventus dubnicensis ss Carmelitarum antique observantiae, 1688 - 1870 r.
introduced: 13.03.2014 11:48 | last update: 13.03.2014 11:48

1 2 3 4