Architektura

powiązane z klasztorem
Karmelitanki, Dubno (św. Józef)
Dubno, klasztor, 1686 r.
introduced: 06.08.2015 12:12 | last update: 06.08.2015 12:12
Dubno, kościół klasztorny, 1686 r.
introduced: 06.08.2015 12:03 | last update: 06.08.2015 12:03