Monastery:
Benedyktynki, Łomża not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 17.12.2014 19:34 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1628 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Łomża

Other name(s): niem. Lomscha, lit. Lomža, ros. Ломжа [pol. Łomża, ang. Lomzha]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podlaskie, m. na pr. pow. Łomża

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Benedyktynki

Full Polish name of the congregation: Mniszki Zakonu Świętego Benedykta

Full Latin name of the congregation: Moniales Ordinis Sancti Benedicti

Short Latin name: OSB

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1628 r.

Description:

Data fundazji za EK, 4, kol. 346.

Fundatorka Zofia Dulska; sprowadziła mniszki z Torunia (EK, 4, kol. 346)

w 1911 r. 11 sióstr w klasztorze  (Z życia katolickiego po całym świecie. Sejny, "Dwutygodnik Diecezalny Wileński", 2, 1911, 4, s. 53 )

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: opactwo

Map

Location: exact

Geolocation: 53.1761 22.0850 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Borkowska Anna, Dulska Zofia OSB [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4: Docent - Ezzo, Lublin, 1983, kol. 346
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: