Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Sandomierz (św. Jakub ap. (Większy))
Akta procesowe i majątkowe klasztorów OO. Dominikanów przy kościele św. Jakuba i kościoła św. Marii Magdaleny w Sandomierzu oraz varia., XVII century - XIX century
introduced: 17.06.2016 11:49 | last update: 17.06.2016 11:49
Cathalogus fratrum sororum nec non ad beneficia ordinis susceptorum variis temporibus mortuorum per ferias totius anni distributus cura […] Januarii Puliński […] comparatus AD 1842., 1842 r.
introduced: 17.06.2016 11:49 | last update: 17.06.2016 11:49
Cathalogus fratrum sororum nec non ad beneficia ordinis susceptorum variis temporibus mortuorum per ferias totius anni distributus cura […] Stanisali Kłaczkiewicz […] comparatus AD 1843., 1843 r.
introduced: 17.06.2016 11:49 | last update: 17.06.2016 11:49
Circulus mensilis sive Meditationes mensiles […] conscripta a R. F. F. Conrado Brockhausen […], 1775 r.
introduced: 08.04.2015 10:49 | last update: 08.04.2015 10:49
Dokumenty i akta majątkowe klasztoru OO. Dominikanów przy kościele św. Jakuba w Sandomierzu w wypisach z ksiąg grodzkich i ławniczych., XVIII century - XIX century
introduced: 17.06.2016 11:50 | last update: 17.06.2016 11:50
Elenchus perceptorum et index expensarum Conventus s. Jacobi., XVIII century
introduced: 17.06.2016 11:49 | last update: 17.06.2016 11:49
Liber enciclicarum, 1829 - 1892 r.
introduced: 17.06.2016 11:49 | last update: 17.06.2016 11:49
Regestra expensarum Conventus Sandomiriensis ad S. Jacobum Apostolum sub felicissimo regimine […] Joannis Złoczewski comparata AD 1776 […] incepta die 1ma januarii., 1776 - 1807 r.
introduced: 17.06.2016 11:49 | last update: 17.06.2016 11:49
Regestra perceptarum Convent. Sandomiriensis Ord. Praed. S. Jacobum Apostolum sub felicissimo regimine […] Joannis Złoczewski comaparata AD 1776 […] incepta die 1 januarij., XVIII century - XIX century
introduced: 17.06.2016 11:49 | last update: 17.06.2016 11:49