Monastery:
Antonianie, Frombork (Duch Święty) not dissolved

Introduced: 18.01.2015 14:17 | Last update: 08.05.2016 22:59 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1507 r.
 • Closure / abandonment

  1519 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Frombork

Other name(s): łac. Civitas Warmiensis, Castrum Dominae Nostrae, niem. Frauenburg, ros. Фромборк [pol. Frombork, ang. Frombork]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski

Additional location information: siedziba gminy miejsko-wiejskiej Frombork

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Antonianie

Other accepted Polish names: antonici, antoniści, zakon św. Antoniego

Selected foreign names: ang.: Hospital Brothers of St. Anthony, Order of St. Anthony, Canons Regular of St. Anthony of Vienne, Antonines; franc.: Ordre hospitalier de Saint-Antoine, Antonins; hiszp.: Hermanos Hospitalarios de San Antonio, Orden de San Antonio o Antonianos; holend.: Orde van Sint-Antonius, antonieten, antonieters; katal.: Germans Hospitalers de Sant Antoni, Canonges Regulars de Sant Agustí de l'Orde de Sant Antoni Abat, Orde de Sant Antoni, Antonians; niem.: Antoniter-Orden, Antoniusorden, Antonier, Antoniterorden, Antonianer; włos.: canonici regolari di Sant'Antonio di Vienne

Full Polish name of the congregation: Zakon szpitalny św. Antoniego

Full Latin name of the congregation: Canonici Regulares Sancti Antonii

Short Latin name: CRSAnt

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, szpitalne

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1507 r.

Description:

W roku 1507 biskup warmiński powołał do Fromborka antonitów z Tempzin i oddał im - wyposażony w posiadłości ziemskie - szpital Św. Ducha, Rutkowska-Płachcińska, s. 309

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: preceptura

Church dedication: Duch Święty

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Territorial unit: ks. warmińskie

Historical region: Warmia

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: warmińska

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: 1519 r.
  • Description:

   przebywali tu tylko do 1519 r., bez wyjaśnienia powodów opuszczenia, Rutkowska-Płachcińska, s. 309, przp. 50.

Map

Location: estimated

Geolocation: 54.3574 19.6800 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Lisch Friedrich, Zur Geschichte des Klosters und der Kirche zu Tempzin und der Filial-Präceptoreien Mohrkirchen, Frauenburg und Lennewarden, „Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde (Jahrbuch für Geschichte)”, 15, 1850, 15, 157-158
 • Rutkowska-Płachcińska Anna, Choroba „ognia" oraz antonici w średniowiecznej Europie Zachodniej i Środkowej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 45, 1997, 3-4, s. 309