Monastery:
Antonianie, Lennewarden dissolved

Introduced: 19.01.2015 11:46 | Last update: 29.06.2016 20:49 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1514 r.
 • Dissolution częściowa

  Data anulowania kasaty: XVI century
Expand all sections

Name

Main town / village: Lennewarden

Current name(s): Lielvārde

Other name(s): lit. Lielvardė, ros. Лиелварде [pol. Lijełwardie, ang. Liyelvarde]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Łotwa (Republika Łotewska), raj. [okr.] Ogre

Additional location information: miasto na Łotwie, leżące w historycznej krainie Liwonia w okręgu Ogre, położone na prawym brzegu Dźwiny, 52 km na południowy wschód od Rygi ob. zapewne nie istnieje

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Antonianie

Other accepted Polish names: antonici, antoniści, zakon św. Antoniego

Selected foreign names: ang.: Hospital Brothers of St. Anthony, Order of St. Anthony, Canons Regular of St. Anthony of Vienne, Antonines; franc.: Ordre hospitalier de Saint-Antoine, Antonins; hiszp.: Hermanos Hospitalarios de San Antonio, Orden de San Antonio o Antonianos; holend.: Orde van Sint-Antonius, antonieten, antonieters; katal.: Germans Hospitalers de Sant Antoni, Canonges Regulars de Sant Agustí de l'Orde de Sant Antoni Abat, Orde de Sant Antoni, Antonians; niem.: Antoniter-Orden, Antoniusorden, Antonier, Antoniterorden, Antonianer; włos.: canonici regolari di Sant'Antonio di Vienne

Full Polish name of the congregation: Zakon szpitalny św. Antoniego

Full Latin name of the congregation: Canonici Regulares Sancti Antonii

Short Latin name: CRSAnt

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, szpitalne

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1514 r.

Description:

konwent przybył z Tempzin w Meklemburgii (Płachcińska 309), zapewne w XIV w.?

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: preceptura

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Archbishopric: ryskie

Diocese: ryska

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • Kind: częściowa
  • Data anulowania kasaty: XVI century

Map

Location: estimated

Geolocation: 56.7191 24.8142 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Lisch Friedrich, Zur Geschichte des Klosters und der Kirche zu Tempzin und der Filial-Präceptoreien Mohrkirchen, Frauenburg und Lennewarden, „Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde (Jahrbuch für Geschichte)”, 15, 1850, 15, s. 158
 • Arbusow Leonid, Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert, „Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik”, 16, 1911-1913, s. 279
 • Rutkowska-Płachcińska Anna, Choroba „ognia" oraz antonici w średniowiecznej Europie Zachodniej i Środkowej, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 45, 1997, 3-4, s. 309