Monastery:
Bazylianie, Drohobycz (św. Piotr i Paweł, św. Jozafat) dissolved

Introduced: 27.01.2015 09:33 | Last update: 11.02.2019 22:43 | Author of description: Weronika Wojciech

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1775 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1946 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Drohobycz

Current name(s): Дрогобич [pol. Drohobycz, ang. Drohobych]

Other name(s): jid. דראָהאָביטש, niem. Drohobytsch, ang. Drohobych, lit. Drohobyčas, ros. Дрогобыч [pol. Drogobycz, ang. Drogobych]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] drohobycki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1775 r.

Description:

w latach 1775-84 bazylianie prowadzili tu kolegium; po pożarze w 1825 r. przenieśli się do klasztoru pokarmelitańskiego, natomiast swój klasztor, odbudowany w 1828 r., odstąpili szpitalowi miejskiemu (EK, 4, kol. 225)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: dependencja

Type of dependency: rezydencja

Dom, któremu podlega dependencja: Bazylianie, Drohobycz (Trójca Święta)

Church dedication: św. Piotr i Paweł, św. Jozafat

Dzieje

1831 r. - inne
 • Description:

  jako rezydencja monasteru św. Trójcy

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/ZSRR/komuniści
  • Date of actual dissolution: 1946 r.

Map

Location: hipotetyczna

Geolocation: 49.3499 23.5 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Inna wybrana:
 • Kociubiński Mieczysław, Drohobycz, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 4: Docent-Ezzo, Lublin, 1983, kol. 225