Monastery:
Salezjanki Jana z Bosco, Dzierżoniów not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 28.01.2015 19:46 | Last update: 17.10.2016 15:30

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1947 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Dzierżoniów

Other name(s): Rychbach, Rychonek, lit. Dzeržoniuvas, ros. Дзержонюв [pol. Dzierżoniuw, ang. Dzerzhonyuv]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny, ul. Spacerowa 2, 58-200, Dzierżoniów, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, tel.: 74 831 34 02

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?:

Religious order

Name of the order: Salezjanki Jana z Bosco

Other accepted Polish names: salezjanki

Selected foreign names: włos.: Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiane di Don Bosco

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych; Córki Maryi Wspomożycielki

Full Latin name of the congregation: Filiae Mariae Auxiliatricis

Short Latin name: FMA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1947 r.

Description:

Prowadziły szkołę i kursy szycia dla dziewcząt; obecnie zajmują się katechizacją. (EK, 4, kol. 599)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.7308 16.6567 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Swastek Józef, Dzierżoniów, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4: Docent - Ezzo, Lublin, 1983, kol. 599