Monastery:
Salezjanie, Ląd (NMP, św. Mikołaj bp) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 30.01.2015 21:39 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1921 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Ląd

Other name(s): Landa, Land, Leda, Lęd, Linda, Lyonda, ros. Лёнд [pol. Lond, ang. Lënd]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. słupecki

Additional location information: gmina Lądek, nad Wartą

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?:

Religious order

Name of the order: Salezjanie

Full Polish name of the congregation: salezjanie

Short Latin name: SDB

Rite: greckokatolicki (unicki)

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1921 r.

Description:

Od 1921 kościół i klasztor jest własnością salezjanów i siedziba niższego seminarium duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. Salezjanie dokonali restauracji zniszczonych zabudowań klasztoru adaptując je na cele dydaktyczne. W latach okupacji Salezjanie zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru a kościół zamknięto. 1939–1941 mieścił się tu hitlerowski obóz przejściowy dla księży, głównie z diecezji włocławskiej. Wśród 152. więźniów lądzkiego obozu był ks. biskup Michał Kozal oraz wspólnota salezjanów z Lądu, z ks. dyrektorem Franciszkiem Miśką na czele. Większość więzionych księży i kleryków wywieziono z Lądu do obozu zagłady w Dachau, gdzie wielu z nich poniosło śmierć. Z tego grona, oprócz ks. bpa Michała KozalaJan Paweł II beatyfikował: ks. Henryka Kaczorowskiego, ks. Franciszka Drzewieckiego, ks. Józefa Straszewskiego, ks. Michała Oziębłowskiego i ks. Michała Woźniaka oraz alumnów seminarium włocławskiego: kl. Tadeusza Dulnego i kl. Bronisława Kostkowskiego. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny sługi bożego ks. Franciszka Miśki[2]. Po likwidacji obozu w klasztorze znalazł się ośrodek Hitlerjugend.

Po wojnie powrócili Salezjanie kontynuując działalność niższego seminarium duchownego. Po zamknięciu przez władze komunistyczne niższego seminarium w 1952, Ląd stał się siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. (wiki)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: seminarium

Church dedication: NMP, św. Mikołaj bp

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[II] Rzeczpospolita Polska

Territorial unit: woj. kaliskie

Historical region: Wielkopolska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: kujawsko-kaliska

Takeover

Map

Location: exact

Geolocation: 52.2041 17.8932 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)