Monastery:
Siostry Sacré Cœur, Lwów (Najśw. Serce Jezusa, NMP) not dissolved

Introduced: 21.02.2015 19:30 | Last update: 21.02.2015 19:33 | Author of description: Weronika Wojciech

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1843 r.
 • Closure / abandonment

  1946 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwów

Current name(s): Lviv

Other name(s): ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow)

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: Obecnie budynki poklasztorne stanowią część budynków Politechniki Lwowskiej

Religious order

Name of the order: Siostry Sacré Cœur

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Serca Jezusowego

Full Latin name of the congregation: Societas Sacratissimi Cordis Iesu

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1843 r.

Description:

Klasztor powstał przy poparciu namiestnika arcyksięcia Ferdynanda d’Este (którego imię nosił w swoim czasie Plac Mickiewicza) i arcybiskupa Franza de Paula Pištka. Dla pierwszych czterech sióstr sercanek wynajęto budynek przy pl. św. Jura, a po roku rozpoczęto jego wieloletnią przebudowę. Budynek klasztoru był gotowy w 1855. W latach 1860–1864zbudowano niewielki kościół przy klasztorze sióstr Sacre Coeur, na rogu dzisiejszej ul. Karpińskiego i placu św. Jura. Projekt wykonał w popularnym wtedy stylu neogotyckim lwowski architekt Wincenty Rawski - senior. Kościół dobudowano do gmachów klasztornych od strony wielkiego sadu.

24 maja 1864 kościół poświęcił Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Najświętszej Marii Pannie arcybiskup Franciszek Ksawery Wierzchleyski. W latach 1884–1897 architekci Jan Lewiński i Jan Kudelski przebudowali pomieszczenia kościoła i klasztoru Sacré-Cœur.

W okresie międzywojennym w kompleksie Sacré-Cœur mieściło się elitarne gimnazjum i internat dla dziewcząt. W czasie okupacji niemieckiej w budynkach klasztoru ulokowano szpital wojskowy. Ukrywał się tu przed okupantem m.in. profesor lwowskiego uniwersytetu Leon Halban. Po przejęciu władzy przez ZSRR w 1944 kościół i klasztor zostały zamknięte, dokładnie w 100 lat od rozpoczęcia ich budowy.

W 1946 siostry sercanki wraz z innymi Polakami zostały przymusowo wysiedlone ze Lwowa, a cały zespół Sacré-Cœur przeszedł w posiadanie nowych władz Politechniki Lwowskiej. Jeszcze w grudniu tego samego roku na bazie wydziału rolniczego i leśnego Politechniki zorganizowano w budynkach poklasztornych Instytut Rolniczy. W latach 60. XX wieku Instytut przeniesiono do Dublan a pomieszczenia wróciły do Politechniki Lwowskiej. Około 1972 kaplicę, sierociniec oraz sad poklasztorny zlikwidowano a na pozyskanym w ten sposób terenie zbudowano nowe gmachy Politechniki Lwowskiej.

(Wikipedia)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Church dedication: Najśw. Serce Jezusa, NMP

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: 1946 r.
  • Description:

   Siostry zostały wysiedlone ze Lwowa.

Map

Location: exact

Geolocation: 49.836389 24.013333 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)