Monastery:
Opatrznościanki, Lwów (św. Teresy) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 21.02.2015 20:32 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Weronika Wojciech

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1857 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwów

Current name(s): Львів [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Other name(s): niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Lwów, Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: Obecnie budynki poklasztorne sa częścią budynków Politechniki Lwowskiej

Religious order

Name of the order: Opatrznościanki

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Full Latin name of the congregation: Congregatio Sororum a Divina Providentia

Short Latin name: SDP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Kind of congregation: żeńskie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1857 r.

Description:

W 1857 zostało założone we Lwowie z inicjatywy arcybiskupa lwowskiego Łukasza Baranieckiego zgromadzenie zakonne sióstr Opatrzności Bożej; założycielką była Maria Antonina Mirska. W latach 1860 – 1862 przy ul. Leona Sapiehy (obecnie ul. Stepana Bandery), wybudowano niewielki kościół wraz z klasztorem. Siostry Opatrzności Bożej prowadziły zakład wychowawczo-naukowy dla uczennic szkól powszechnych.

Projekt kościoła wykonał architekt Józef Franc. Kościół był jednonawowy, murowany z cegły, tynkowany. Zamykała go pięcioboczna ołtarzowa absyda. Nad nawą zbudowano metalową sygnaturkę. Wnętrze ścian zdobiły drewniane panele i malowidła ścienne utrzymane w stylu neorenesansu i neobaroku.

W prezbiterium zbudowano ołtarz główny a w nawie – dwa boczne. W ołtarzu głównym znajdował się obraz Niepokalanego Poczęcia NMP pędzla córki Aleksandra Fredry, hrabiny Zofii Szeptyckiej oraz drewniane rzeźby św. Piotra i Pawła. W ołtarzach bocznych były obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Teresy z Ávili.W 1892 w kościele umieszczono organy firmy Jana Śliwińskiego. W 1903 przeprowadzono remont kościoła pod kierownictwem architekta W. Halickiego. Kolejny remont miał miejsce w latach 1927 – 1929.W czasie wojny kościół został zarekwirowany przez Niemców na potrzeby wojskowe.

(Wikipedia)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Church dedication: św. Teresy

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Description:

   Po II wojnie światowej kościół i budynki klasztorne przekazano na potrzeby Politechniki Lwowskiej, która przebudowała gmach kościoła dzieląc go na trzy piętra i lokując tam swoje laboratoria. Do dnia dzisiejszego zachowała się jednak absyda kościoła.

   Siostry Opatrzności Bożej po opuszczeniu klasztoru wyjechały do Polski.

Map

Location: exact

Geolocation: 49.8354 24.0062 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Modzelewska Bożena, Osadczy Włodzimierz, Lwowska Archidiecezja Katolicka [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 284
Strony na temat miejscowości: