Monastery:
Klaryski od Wieczystej Adoracji, Gniezno not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 22.02.2015 20:52 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Weronika Wojciech

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1871 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Gniezno

Other name(s): łac. Gnesna, niem. Gnesnen, cz. Hnězdno, lit. Gnieznas, ros. Гнезно [pol. Gniezno, ang. Gnezno]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Gniezno, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: Franciszkanki Najświętszego Sakramentu (do 1970 r.); adoratorki; Siostry od Niepokalanego Poczęcia NMP

Full Polish name of the congregation: Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji; Ubogie Klaryski od Wiecznej Adoracji [od 1970]

Full Latin name of the congregation: Ordo Monialium Clarissarum a Perpetua Adoratione; Pauperae Clarissae Perpetuae Adorationis; Ordo Clarissarum a Petpetua Adoratione

Short Latin name: CPA; OCPA; PCPA (obecnie)

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1871 r.

Description:

Adoratorki sprowadzoone przez L. Nałęcz-Morawską (EK, 1, kol. 106)

W 1922 r. przeniesiono do Gniezna adoratorki z Pragi; następnie (w 1925 r.) zostały przeniesione do Bydgoszczy.

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Closure not through dissolution

Move:
  • 1873 r.:
    • Reasons, legal basis: Kulturkampf
    • Transfer destination: Lwów

Map

Location: hipotetyczna

Geolocation: 52.545 17.6036 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)