Monastery:
Klaryski od Wieczystej Adoracji, Lwów not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 22.02.2015 21:29 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Weronika Wojciech

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1873 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Lwów

Current name(s): Львів [pol. Lwiw, Lʹwiw; ang. L’Viv]

Other name(s): niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג, לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow), ros. Львов [pol. Lwow, ang. L'vov]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: Franciszkanki Najświętszego Sakramentu (do 1970 r.); adoratorki; Siostry od Niepokalanego Poczęcia NMP

Full Polish name of the congregation: Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji; Ubogie Klaryski od Wiecznej Adoracji [od 1970]

Full Latin name of the congregation: Ordo Monialium Clarissarum a Perpetua Adoratione; Pauperae Clarissae Perpetuae Adorationis; Ordo Clarissarum a Petpetua Adoratione

Short Latin name: CPA; OCPA; PCPA (obecnie)

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1873 r.

Description:

Do Lwowa przeniosły sie adoratorki z Gniezna (EK, 1, kol. 106)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.8427 24.0421 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Modzelewska Bożena, Osadczy Włodzimierz, Lwowska Archidiecezja Katolicka [w:] Encyklopedia katolicka, t. 11: Lu An - "Maryawita", Lublin, 2006, kol. 284
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: