Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Bożogrobcy, Dzierżoniów (Grób Pański, św. Barbara)
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Büschinga do GKS nawiązujący do wykazu obrazów z kościoła św. Barbary w Dzierżoniowie, transportu obrazów ze Świdnicy i poruszający sprawę książek z biblioteki klasztoru św. Macieja we Wrocławiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 2: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. II. Vom 20. Febr. bis 21. Juni 1811, List GKS do Büschinga w sprawie obrazów z probostwa w Dzierżoniowie i książek darowanych bibliotece klasztoru św. Macieja we Wrocławiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:44
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List GKS do Büschinga z wykazem obrazów z kościoła św. Barbary w Dzierżoniowie, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, List Schnakenberga do Büschinga w sprawie protokołu z kościoła św. Barbary w Dzierżoniowie uwzględniającego dzieła sztuki, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56
Akta Büschinga, t. 1: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens betreffend. Büsching. Vol. I. Vom 25. Okt. 1810 bis zum 20. Febr. 1811, Wyciąg z inwentarza klasztoru bożogrobców w Dzierżoniowie sporządzonego 24 XII 1810; wyciąg obejmuje naczynia i przedmioty liturgiczne (8 pozycji), wyposażenie kościoła (44 pozycje), księgi liturgiczne (5 pozycji), obrazy w kościele (22 pozycje)
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:56