Monastery:
Kapucyni, Krosno (Podwyższenie Świętego Krzyża) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 16.03.2015 12:08 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1753 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Krosno

Other name(s): niem. Krossen, Wislok; ros. Кросно [pol. Krosno, ang. Krosno]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • klasztgor kapucynów (klaszor kapucynów), Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, Plac Konstytucji 3 Maja 2, 38-400, Krosno, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, m. na pr. pow. Krosno

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: po przebudowach (pożary)

Religious order

Name of the order: Kapucyni

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Short Latin name: OFMCap

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1753 r.

Description:

fund. rejent sanocki Aleksander Jaworowski, z udziałem bpa przemyskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego, który "stojący na przedmieściu węgierskim kościółek św. Jakuba oraz sąsiadujące z nim zabudowania, należące dotychczas do miejscowego arcybractwa kapłańskiego, które opiekowało się świątynią" oraz fundował dla nich rezydencję w Bliznem. "Od hetmana koronnego Klemensa Branickiego (dzierżawił wtedy starostwa krośnieńskie) otrzymali Kapucyni plac sąsiadujący z tym kościółkiem, przeznaczony pod budowę klasztoru i nowego kościoła. Oficjalne przekazanie gruntu nastąpiło w 1757 r. Otrzymany plac zakonnicy naznaczyli drewnianym krzyżem. Planowaną budowę kompleksu klasztornego, przede wszystkim ze względu na brak funduszy, musieli jednak odłożyć na późniejsze lata", ponieważ pieniądze na ten cel bp przeznaczył na budowę rezydencji w Bliznem, a bp został acb lwowskim. Ostatecznie nowy kościół klasztorny konsekrowano 14.09.1811 r. (Głowacki)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Podwyższenie Świętego Krzyża

Map

Location: exact

Geolocation: 49.6919 21.7678 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Głowacki Zbigniew, Góra św. Michała w Bliznem i krośnieńscy kapucyni, „"Tygodnik Katolicki Niedziela"”, 2006, 6