Monastery:
Klawerianki, Krosno not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 16.03.2015 13:43 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1929 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Krosno

Other name(s): niem. Krossen, Wislok; ros. Кросно [pol. Krosno, ang. Krosno]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Siostry Klawerianki, Łukasiewicza 62, 39-400, Krosno, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, m. na pr. pow. Krosno, tel.: 0048 13 4321676, email: krosno@klawerianki.pl

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: ob. dom zakonny i muzeum misyjne

Religious order

Name of the order: Klawerianki

Full Polish name of the congregation: Zgromadzenie SS. Misjonarek św. Piotra Klawera

Rite: greckokatolicki (unicki)

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1929 r.

Description:

Pierwszy - macierzysty dom zakonny sióstr klawerianek wzniesiono w Krośnie w latach 1929-1930. Budynek wzniesiony wg projektu krośnieńskiego budowniczego Stanisława Bergmana usytuowany jest w zachodniej części miasta, nad Lubatówką. W zakrystii kaplicy znajduje się krzyż z II poł. XVIII w. i płaskorzeźba przedstawiającą św. Katarzynę wykonana przez Andrzeja Lenika.

Siostry klawerianki udostępniają zwiedzającym ekspozycję prezentującą pamiątki z misji afrykańskich.

. Krosno24

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: dom macierzysty

Map

Location: exact

Geolocation: 49.7097 21.6500 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)